Rezerwacje

Zapraszamy

Z przyczyn technicznych rezerwacja online niedostępna. Prosimy o kontakt telefoniczny od wtorku do piątku w godzinach 9 - 19

+32 487 327 346

Rezydent

 • osoba posiadająca kartę eID
 • rezydentem jest osoba posiadająca meldunek
 • rezydentem jest osoba, która otrzymała deklarację podatkową w kolorze czerwonym

Okres rozliczeniowy

maj, czerwiec, lipiec

Cena: 55 €

nierezydent

 • osoba nie posiadająca karty eID
 • osoba posługująca się polskim dowodem osobistym, pracująca, bez zameldowania na terenie Belgii
 • osoba posiadająca kartę eID której rodzina (mąż, żona, dzieci) przebywają poza granicami Belgii
 • osoba, która otrzymała deklarację podatkową w kolorze zielonym

Okres rozliczeniowy

wrzesień, październik, listopad, grudzień

Cena: 85 €

Konsultacja

 • pisanie korekt i sprzeciwów
 • odpowiedzi na korespondencje (listy, e-mail, telefon)
 • świadczenia rodzinne (wnioski)

Cena: 55 €

 • belgijski eID + kod PIN
 • polski dowód osobisty lub inny dokument tożsamości

Nasze biuro

logotyp

8770 Ingelmunster
Bollewerpstraat 66